De inschrijving is gestart!

(De zoektocht start op 3 februari 2023)

wat kun je winnen?

Uiteraard kunnen er fijne prijzen gewonnen worden. De winnaar wordt rijkelijk beloond!

Een volle
Fust Bier

Het team dat op carnavalszaterdag de Kei in
bezit heeft wint de waarde van een fust bier in consumptiebonnen.


Een tafel bij
Tik 'm Aandag

Het team dat de meeste punten
verzameld heeft wint een tafel bij Tik' m Aandag.

Zijn jullie alle anderen voor en reserveren jullie vast een eigen tafel?

HET VERHAAL

Dit land, dit Kaauwe Land, graasgebied, het turfrijke land vol met vennen. Midden in dit graasgebeid een Hoenderboom, de landgrens van meerdere heerlyckheden.

Net na de 11e eeuw heeft abt van Averbode besloten de Hoenderboom te vervangen door Arduin, Belgisch Blauwsteen. BLAUWE KEI… zo noemen wij dat hier. In het inmiddels tot weide en bos overwoekerend gebied is ware hebzucht ontstaan.

Die ene razende avond op de Strabrechtse Heide. De Heerlyckheden tastten elkaars grondgebieden aan. Het is een hel gelijk. Op die avond kwamen ze in optand tegen het schutrecht wat afgegeven was. De schouten van Hertog Jan II werden er op afgestuurd, verkondigd werd: Dagelix torf stekende, heyde mayende ende ander onseden doende opten hoven aldaer ende opten toebehoirten van Stercsele. Dit leidde tot een grimmig verzet.

Op dat moment zag ik, in de verte de Hertogen Petrus en Godfried. De een met een marmeren strijdbijl de ander met een Hallstattzwaard. Het werd doodstil, geen beweging, niets. De mannen waren gestuurd door Raedt Guustaaf Franciscus Marcelius.

Petrus en Godfried, ze stopte nabij de Arduin. Ineens met alle kracht met een oorverdovende knal werd De Blauwe Kei plots in stukken geslagen. Deze harde Blauwe Kei brokkelde in duizend stukken en vloog alle kanten op, op een groot stuk na.

Een stuk wat leek op een grote klomp, geen landgrens maar een symbool werd deze klomp, een symbool van eensgezind zijn, een symbool van vreugde en vertier. Er was geen grens meer, het werd een gebied, Het Kaauwe grondgebied. Op deze Kaauwe grond wordt er tot op heden jaarlijks door de bewoners, de Kaauw Voetjes feest gevierd.

Grenzen worden letterlijk verlegd, rond deze feestvreugde wordt er vriendschappelijk gestreden om het bezit van de Blauwe Kei, die volgens de orde van Raedt Guustaaf Franciscus Marcelius altijd weer op de zaterdag van het elfenfeest zal worden ingediend. Hiervoor zullen de krijgers beloond worden tijdens dit feest.