Guus Berkers nieuwe voorzitter Kaauw Voetjes

Guus Berkers nieuwe voorzitter Kaauw Voetjes

Guus Berkers nieuwe voorzitter Kaauw Voetjes

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is Guus Berkers als nieuwe voorzitter van de Lieropse Kaauw Voetjes gekozen. Guus neemt de hamer over van Vice-voorzitter
Danny Maas, die de vereniging de afgelopen jaren met verve heeft voorgezeten. 

Guus is 30 jaar oud en woonachtig in de Gildewijk in Lierop samen met zijn vriendin Minouk Hurkmans. Sinds enkele jaren is hij actief betrokken bij de organisatie van – met name – het Tik ‘m aandag evenement op de carnavalsmaandag, maar ook bij de speciaal in het leven geroepen commissie ‘Carnaval nieuwe stijl’. Hierbij staat het vernieuwen van de Lieropse carnaval met uiteraard respect voor het verleden centraal. 

In dit bijzondere jaar waarbij de carnavalsverenigingen uit Groot Someren gezamenlijk besloten hebben geen nieuwe hoogheden te kiezen heeft de vereniging nu wel meer tijd om deze vernieuwingen onder de kersverse nieuwe voorzitter goed voorbereid uit te rollen. 

Buiten Berkers zijn ook Anne Hesius (secretaris) en Bertina Hurkmans (bestuurslid) gekozen als nieuwe bestuursleden. Daarentegen is afscheid genomen van Sanne van Dam die jarenlang de rol van het secretariaat, en voorheen ook penningmeester op zich had genomen.