Carnaval 2021 zonder nieuwe prinsen

Carnaval 2021 zonder nieuwe prinsen

Carnaval 2021 zonder nieuwe prinsen

Alle carnavalsverenigingen binnen Groot Someren hebben gezamenlijk besloten om geen
nieuwe prinsen aan te stellen voor de aankomende carnaval. Unaniem is er de overtuiging
dat nieuwe hoogheden een volwaardig carnavalsseizoen verdienen en het lijkt bijna
onmogelijk om hen dat te kunnen bieden. Alle voorbereidingen die met de prinsenverkiezing
te maken hebben, komen nu in een cruciale fase terecht en daarom hebben we deze knoop
eerder doorgehakt dan aanvankelijk gepland was.


Dit betekent dat een aantal activiteiten die jaarlijks terugkeren op de agenda zullen komen
te vervallen. Het gaat om bijvoorbeeld het prinsenbal, bezoeken prinsenrecepties en het
prinsentreffen. Komende periode bekijken de verenigingen zelf welke alternatieve
festiviteiten er zouden kunnen worden georganiseerd, zowel in de aanloop als tijdens de
carnavalsdagen zelf.


We willen toch alles op alles zetten om te voorkomen dat er helemaal
geen carnavalsactiviteiten plaats kunnen vinden. Vanzelfsprekend is dit ook volledig
afhankelijk van de beperkende maatregelen die op dat moment gelden.


Voor het jeugdcarnaval geldt het genomen besluit vooralsnog niet, dit vanwege de ruimere
mogelijkheden binnen deze leeftijdsgroep. Hier wordt de komende tijd gekeken of het toch
mogelijk is om met een jeugd prins(es) de reguliere activiteiten, eventueel met wat
aanpassingen, toch door te kunnen laten gaan.